KORKEAKOULUTUS VIROSSA

I ASTE: KANDIDAATTI

Akateemisen kandidaatin opinto-ohjelman pituus on 3 vuotta ja opintojen laajuus 180 ECTS-opintopistettä. BA- eli kandidaattiohjelmista valmistuvat suorittavat kandidaatin tutkinnon (viroksi bakalaureuse kraad).

Ensimmäisen asteen ammatillisten korkeakouluopintojen kesto on alasta riippuen 3–4 vuotta. Opintojen laajuus on 180–240 ECTS-pistettä, ja opiskelijat suorittavat ammattikorkeakoulututkinnon (rakenduskõrgharidusõppe diplom).

Suoritettuaan ensimmäisen asteen korkeakoulututkinnon, joko akateemisen tai ammatillisen, opiskelijat voivat jatkaa toiselle asteelle ja suorittaa maisterin tutkinnon (magistrikraad).

II ASTE: MAISTERI

Maisteriopintojen kesto on 1–2 vuotta ja opintojen laajuus 60–120 ECTS-pistettä, mutta kandidaatin ja maisterin opintojen yhteiskeston tulee olla vähintään 5 vuotta ja laajuuden 300 ECTS-pistettä.

Kaksiportaisen tutkintorakenteen ulkopuolella lääketieteen ja eläinlääketieteen opinnot ovat yksiportaiset, ne kestävät 5–6 vuotta, ovat laajuudeltaan 300–360 ECTS-pistettä ja päätyvät suoraan maisterin tutkintoon.

III ASTE: TOHTORI

Tohtoriopintojen pituus on 3–4 vuotta, minä aikana opiskelija suorittaa tohtorin tutkinnon (doktorikraad).

LAATU

Opinnot Virossa vastaavat täysin eurooppalaisia laatustandardeja (ESG), joita sovelletaan kaikkiin korkeakouluihin, sekä julkisiin että yksityisiin.

Lisätietoa tutkintojen tunnustamisesta antavat Viron korkeakoulutuksen laatuagentuuri (Estonian Higher Education Quality Agency) sekä Viron  ENIC/NARIC-keskuksesta: www2.archimedes.ee/enic 

Lisätietoja: www.studyinestonia.ee/education-system-estonia